top of page
dan.webp

SINAV SİSTEMİ
( DAN'LARIN ANLAMI )

Aikido da sınav sistemi yarışma niteliğinde değildir aikido da seviyeler kyu  sistemine göre verilir yetişkinler 7. kyudan  çocuklar 12. kyudan  başlayarak geçtikleri her sınavda bir düşerek 1. Kyu  derecesi ne kadar yükselirler 1. Kyu seviyesini ulaştıktan sonra 1. Dan  sınavına girebilirler.

Çocuk yaş grubu 6 ile 17 yaş arasıdır, bu yaş grubu içinde olanlar kyu sınavına katılabilirler 14 yaş ve üzerindeki kişiler yetişkin grubu derslerine katılabilirler 18 yaşın üzerindeki kişiler yudansha sınavına katılabilirler.

DEĞERLENDİRME

1. Seviyenize uygun olarak teknik anlayışımız.

2. Saldırıya anında hareketiniz ve tepkiniz

3. Saldırın gücüne göre hareketinizi ayarlamanız.

4. İmtihan boyunca gösterdiğiniz konsantrasyon ve bilinç

5.Hareketin hızı ya da hangi güçlü yapıldı değil akıcılığı ve devamlılığı EGO değil güven ve cesaret önemlidir.

6.Sizin seviyenizdeki  bir başkası için sınavda uke olmaya hazır olunuz seviyenize uygun ukeliğiniz içinde değerlendireceksiniz.

7. Japonca terimleri bilmeniz bunlara karşılık vermeniz sınavın bir parçasıdır.

8.Gerekli eğitim seanslarını tamamlamış olmak şarttır bir gün bir seans olarak kabul edilir ve başvurudan önce gerekli bekleme süresi bitmiş olması gereklidir.

9. Öğrenciler seanslarını tamamlamış olsalar bile sensei onayı ile sınava girebilirler.

Kyu sınavında  yapılacak en büyük yanlışlık ve saygısızlık sizin ilerlemeniz ve başarınız için vücudunusize emanet eden ukenize sert ve sakatlanmaya  yol açabilecek şekilde davranmanız dır bu kesinlikle kabul edilemez.

Derecelendirmenin amacı Kimin kime Üstün olduğunun anlaşılması değil kimin aikido yetenekleri bilgisi ve kültür itibarıyla çevresindeki arkadaşlara neyi verebileceğini ve nereye kadar yardımcı olabileceğini diğerleri tarafından bilinmesidir burada ön planda algılanması gereken  kıstas hakim olmak değil vermek ve paylaşmaktır.

DAN SINAVLARI

1.Dan  seviyesinden 4.dan  seviyesine kadar fiziksel olarak sınav yapılmaya devam edilir. 5. Dan seviyesinden 8'den seviyesi ne kadar Fiziksel bir sınav yoktur ancak bireyin birey olarak gelişimi ve aikido yaptığı katkılar göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.

Siyah Kemer taşıyanlara Yudansha sıfatı verilir Aikido da  siyah kemere geçiş sadece teknik becerinin sonucu değildir. Kişinin çevresi olan ilgisi bir birey olarak gelişimi bu süreç içinde önemli rol oynar diğer bir değişle Dan seviyeleri teknik planda mükemmelleşme'nin yanı sıra Aikido nun içselleşme  sürecinin aşamaları dır bu nedenle de Dan Kıstaslarının kesin  ve açık bir şekilde ortaya koymak mümkün değildir ve ancak genel bir yaklaşım oluşturulabilir.

Aikido Dan Seviyeleri

AİKİDO DAN SEVİYELERİ

Shodan (1. Dan) :

Siyah Kemer 1. Dan seviyesi Aikido’ ya başlangıçtır. Bu seviyedeki öğrenci temel teknikleri ve temel kavramları doğal ve zorlama olmaksızın uygular. SHO başlangıçtır, başlayandır. Beden sonunda emirlere cevap vermeye, teknikler şekil kazanmaya başlamış olmalıdır. Aikido’ nun ne olduğu hakkında fikir edinilmeye başlanılmıştır. O halde, Aikido çalışmalarına, gerekli yavaşlıkta, özenle, kesinliğe dikkat ederek devam etmek, çabalamak, uğraşmak gerekir.

 

Nidan (2. Dan) :

Teknik uygulama içinde farkındalık (Neyi neden yapıyorum?) oluşmuş ve uygulamada etkili güç ortaya çıkmıştır. 1.Dan”da istenilenlere, yüksek seviyede bir zihinsel azimle beraber aynı anda gözlemlenebilecek hız ve güç eklenir. Bu, öğrencide sanki bir nevi ilerlemişlik, gelişmişlik hissiyle kendini belli eder. Sınav kurulu, bu gelişimi, tekniklerin şekilsel olarak kavranılmasını ve çalışmanın istikametini de dikkate alarak değerlendirmelidir.

 

Sandan (3. Dan) :

Öğrenci tekniğin ötesine geçmeye başlar, uygulamalarında “aiki” ilkesini geliştirmeye başlar. Bu seviye, Kokyu – Ryoku kavramının anlaşılmasının başlangıç aşamasıdır. Aikido”nun ruhsal boyutuna giriş aşaması. İncelik, ustalık, hareketlerde netlik ve tekniklerde etkililik ortaya çıkmaya başlamıştır. Yeni başlayanlara öğretmenlik etmeye başlanabilecek seviyeye gelinmiştir.

 

Yondan (4. Dan) :

Öğrenci teknik ile “aiki” ilkesi arasındaki bağlantıyı kurmuştur. Teknik şekiller mükemmelleşmiş ve çizgiler oluşmuştur. Teknik olarak ileri olan bu seviyede, teknikleri oluşturan unsurlar sezinlenmeye başlanmıştır. Usta’nın yerine arada sırada ders verilebilir.

 

Godan (5. Dan) :

Aiki ilkesinin kendiliğinden uygulanması ve bu ilkenin kişinin iç ve dış dünyasına hakim olması. Tekniğin dış görüntüsüyle sınırlı kalmadan, teknik şekillerden sıyrılarak, ama zihne ve ilkelere bağlı kalarak, sanat kendini göstermeye başlar. Durumlara karşı, yeni teknik çözümler ortaya çıkar.

 

Rokudan (6. Dan) :

Teknik göz alıcı, hareketler akıcı ve güçlüdür. Seyredene gerçekliğini ispat eder. Güç ve fiziksel serbestlik, tıpkı zihinsel durulukta olduğu gibi, hareketin içinde birleşir ve aynı zamanda kendisini günlük hayatta da hissettirir.

 

Nanadan (7. Dan) :

Varlık, yanılsamalardan arınır ve gerçek doğası içinde yeniden doğar: gerçek Ben”i ortaya koyar. Her çeşit bağlılıklardan sıyrılıp, özgürce, burada ve şimdi yaşamanın zevkinin farkına varır.

 

Hacidan (8. Dan) :

Hayatın ve ölümün ötesinde zihin açıktır: Zıtlıkları uzlaştırabilme yetisine sahip, düşmansız, kendisiyle barışıktır. Rakipsiz, mücadelesiz, tek ve mutlak galiptir. Ayak bağı olmaksızın özgürdür, özgürlüğünün içinde serbesttir. Büyük Usta şöyle söylüyordu: “Düşmanın karşısında, fazladan hiçbir şey yapmaya gerek duymadan karşısında ayakta durmam yeter.” Hayat görüşü bütünle uyum içindedir. Ancak bu aşama yolun sonu değildir, zira en saf su bile bataklıkta bulanır; ilk adımını atan Başlangıç Zihni’ni hiçbir koşulda unutmamak gerekir.

KYU SINAV SORULARI

 

Öğrencilerin girecekleri sınav derecelerini göstermektedir. Sıralanan teknikler, sınav sırasında yapılması beklenen asgari teknikleri olup, katılımcıların yaş ve yetenekleri göz önünde tutularak, Sınav Kurulu tarafından başka teknikler de sorulabilir.

 

7-6.kyu

Gerekli bekleme ve ders süresi : En az 3 ay ve 30 saat ders

- Mae Ukemi

- Ushiro Ukemi

- Shikko

 

SUWARİ WAZA[yerde]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Iriminage

Ryetedori

Kokyuho

TACHİ WAZA [ayakta]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Iriminage, Kotagaeshi

Gyakuhanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Tekegami, Atemiwaza, Kokyunage, Shihonage(Omote-Ura), Kotagaeshi, Iriminage, Kaitennage

Aihanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Shihonage (Omote-Ura), Iriminage,Kotagaeshi

Ryetedori

İkkyo (Omote-Ura), Iriminage, Tekegami, Tenchinnage, Kotagaeshi , Shihonage (Omote-Ura)

 

6-5.kyu

Gerekli bekleme ve ders süresi : 6. Kyu' yu aldıktan sonra en az 3 ay ve 30 saat ders.

 

SUWARİ WAZA[yerde]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Shomen Uchi Iriminage, Shomen Uchi Kotegaeshi, Ryetedori Kokyuho

 

TACHİ WAZA [ayakta]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Iriminage, Kotagaeshi

Gyakuhanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Tekegami, Atemiwaza,  Kokyunage, Shihonage(Omote-Ura), Kotagaeshi, Iriminage, Kaitennage

Aihanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Shihonage (Omote-Ura), Iriminage, Kotagaeshi

Ryetedori

İkkyo (Omote-Ura), Iriminage, Tekegami, Tenchinnage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura)

Ushiro Ryetedori

Ikkyo (Omote-Ura), Kokyunage, Iriminage  

 

 

5-4.kyu

Gerekli bekleme ve ders süresi : 5. Kyu' yu aldıktan sonra en az 3 ay ve 30 saat ders.

 

SUWARİ WAZA[yerde]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Iriminage, Kotegaeshi

Ryetedori

Kokyuho

TACHİ WAZA [ayakta]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Iriminage, Kotagaeshi, Atemiwaza, Kokyunage

Gyakuhanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Tekegami, Atemiwaza, Kokyunage, Shihonage, Kotagaeshi, Iriminage, Kaitennage, Hijikimiosai, Udekimenage

Aihanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Shihonage (Omote-Ura), Katatedori Iriminage, Kotagaeshi

Ryetedori

İkkyo (Omote-Ura), Iriminage, Tekegami, Tenchinnage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura)

Ushiro Ryetedori

Ikkyo (Omote-Ura), Kokyunage (Omote-Ura), Iriminage

Tsuki

Iriminage, Kotagaeshi

Hanmi Handaçi Waza Gyakuhanmi Katatedori

Ikkyo (Omote - Ura), Shihonage, Iriminage, Kotagaeshi

Randori

Ryekatadori Kokyunage 1 dakika ( 3 Kişi)

 

 

4-3.kyu

Gerekli bekleme ve ders süresi : 4. Kyu' yu aldıktan sonra en az 3 ay ve 30 saat ders.

 

SUWARİ WAZA[yerde]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Nikyo (Omote-Ura), Sankyo (Omote-Ura), Yonkyo (Omote-Ura), Gokyo (Omote-Ura) , Iriminage, Kotegaeshi

Ryetedori

Kokyuho

TACHİ WAZA [ayakta]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Nikyo (Omote-Ura), Sankyo (Omote-Ura), Yonkyo (Omote-Ura), Gokyo (Omote-Ura) , Iriminage, Kotegaeshi, Atemiwaza, Kokyunage, Kokyuho, Jujigaraminage

Gyakuhanmi Katatedori

 Ikkyo (Omote-Ura), Tekegami, Atemiwaza, Kokyunage, Shihonage, Kotagaeshi, Iriminage, Kaitennage, Hijikimiosai, Udekimenage

Aihanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Shihonage (Omote-Ura), Iriminage, Kotagaeshi

Ryetedori

İkkyo (Omote-Ura), Iriminage, Tekegami, Tenchinnage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura)

Ushiro Ryetedori

Ikkyo (Omote-Ura), Kokyunage, Iriminage, Kotagaeshi

Tsuki

Iriminage, Kotagaeshi

Hanmi Handaçi Waza Gyakuhanmi Katatedori

Ikkyo (Omote - Ura), Shihonage, Iriminage, Kotagaeshi

Jiyuwaza

Gyakohanmi Katatedori, Ryetedori, Ushiro Ryetedori

Randori

Ryekatadori Kokyunage 1 dakika ( 3 Kişi)

 

3-2.kyu

Gerekli bekleme ve ders süresi : 3. Kyu' yu aldıktan sonra en az 5 ay ve 60 saat ders.

 

SUWARİ WAZA[yerde]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Nikyo (Omote-Ura), Sankyo (Omote-Ura), Yonkyo (Omote-Ura), Gokyo (Omote-Ura) , Iriminage, Kotegaeshi

Ryetedori

Kokyuho

TACHİ WAZA [ayakta]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Nikyo (Omote-Ura), Sankyo (Omote-Ura), Yonkyo (Omote-Ura), Gokyo (Omote-Ura) , Iriminage, Kotegaeshi, Atemiwaza, Kokyunage, Kokyuho, Jujigaraminage

Gyakuhanmi Katatedori

 Ikkyo (Omote-Ura), Tekegami, Atemiwaza, Kokyunage, Shihonage, Kotagaeshi, Iriminage, Kaitennage, Hijikimiosai, Udekimenage

Aihanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Shihonage (Omote-Ura), Iriminage, Kotagaeshi, Kokyunage, Kaitennage, Koshinage

Ryetedori

İkkyo (Omote-Ura), Iriminage, Tekegami, Tenchinnage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura)

Ushiro Ryetedori

Ikkyo (Omote-Ura), Kokyunage, Iriminage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura)

Morotedori

Ikkyo (Omote-Ura), Kokyunage, Iriminage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura), Udekimenage

Tsuki

Iriminage, Kotagaeshi

Hanmi Handaçi Waza Gyakuhanmi Katatedori

Ikkyo (Omote - Ura), Shihonage, Iriminage, Kotagaeshi

Jiyuwaza

Gyakohanmi Katatedori, Aihanmi Katatedori, Shomen Uchi, Ryetedori, Ushiro Ryetedori

Randori

Ryekatadori Kokyunage 1 dakika ( 3 Kişi)

 

2-1.kyu

Gerekli bekleme ve ders süresi : 2. Kyu' yu aldıktan sonra en az 5 ay ve 60 saat ders.

 

SUWARİ WAZA[yerde]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Nikyo (Omote-Ura), Sankyo (Omote-Ura), Yonkyo (Omote-Ura), Gokyo (Omote-Ura) , Iriminage, Kotegaeshi

Ryetedori

Kokyuho

TACHİ WAZA [ayakta]

Shomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Nikyo (Omote-Ura), Sankyo (Omote-Ura), Yonkyo (Omote-Ura), Gokyo (Omote-Ura) , Iriminage, Kotegaeshi, Atemiwaza, Kokyunage, Kokyuho, Jujigaraminage, Kiriotoshi

Yokomen Uchi

Ikkyo (Omote-Ura), Tekegami, Kokyunage, Shihonage, Kotagaeshi, Iriminage, Kaitennage, Udekimenage, Koshinage

Gyakuhanmi Katatedori

 Ikkyo (Omote-Ura), Tekegami, Atemiwaza, Kokyunage, Shihonage, Kotagaeshi, Iriminage, Kaitennage, Hijikimiosai, Udekimenage, Koshinage, Kokyuho, Jujigaraminage

Aihanmi Katatedori

Ikkyo (Omote-Ura), Shihonage (Omote-Ura), Iriminage, Kotagaeshi, Kokyunage, Kaitennage, Koshinage, Kokyuho

Ryetedori

İkkyo (Omote-Ura), Iriminage, Tekegami, Tenchinnage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura), Koshinage, Kokyuho

Ushiro Ryetedori

Ikkyo (Omote-Ura), Kokyunage, Iriminage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura), Koshinage, Kokyuho

Morotedori

Ikkyo (Omote-Ura), Kokyunage, Iriminage, Kotagaeshi, Shihonage (Omote-Ura), Udekimenage

Tsuki

Iriminage, Kotagaeshi, Kiriotoshi

Hanmi Handaçi Waza Gyakuhanmi Katatedori

Ikkyo (Omote - Ura), Shihonage, Iriminage, Kotagaeshi

Jiyuwaza

Gyakohanmi Katatedori, Aihanmi Katatedori, Shomen Uchi, Ryetedori, Ushiro Ryetedori

Randori

Ryekatadori Kokyunage 1 dakika ( 3 Kişi)

Kyu sınav soruları

DAN SINAV SORULARI

 

1. DAN(SHODAN)

1. Kyu Sınav tekniklerine ek olarak;

Jiyuwaza dört farklı teknik sağdan ve soldan, beşinci son kilit tekniği yapılıp yerde bitirilecektir.

 

2. DAN(NİDAN)

1. Dan Sınav tekniklerine ek olarak;

Tanto Dori Tsuki Jiyuwaza (Udekimenage -Kotegaeshi - Katemiwaza - Kubinage - Hijikimeosea  - Kiriotoshi  -  Udekimenage - İkkyo )

 

3. DAN(SANDAN)

2. Dan Sınav tekniklerine ek olarak;

Jo Dori Tsuki Jiyuwaza (Udekimenage -Kotegaeshi - Kokyunage - Kubinage – Kohoİriminage – Sumiotoshi - Shihonage  - Kiriotoshi  -  Udekimenage – İkkyo- Nikkyo )

Randori Shomenuchi Serbest Teknik 1 Dakika (3 Kişi)

 

4. DAN(YONDAN)

3. Dan Sınav tekniklerine ek olarak;

Tachi Dori (Kotegaeshi -Kokyunage - Shihonage – İriminage- İkkyo)

Randori Bokken  ile Shomen Serbest Teknik 1 Dakika (3 Kişi)

Dan sınav soruları
bottom of page